Program: Erasmus +

Acțiunea cheie K 1: Proiecte de mobilitate

Domeniul: educație şcolară

Proiect: „Abordări inovatoare ale activității instituționale”

Număr de referința: 2016-1-RO01-KA101-023901

Perioada de derulare: 01.10.2016 – 30.09.2018

Finanțator: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale ( ANPCDEFP )

Beneficiar: Colegiul Național „Zinca Golescu”, Piteşti, Argeş, România

Buget: 25100 EUR

 

Scopul proiectului: dezvoltarea competențelor profesorilor de comunicare-cooperare şi a abilității de implementare a metodelor activ-participative pe predare-evaluare a disciplinelor CLIL (25% din personalul cu carențe în aceste arii tematice vizate de proiect: managementul comunicării şi metodologie CLIL);

 

Obiectiv 1: îmbunătățirea competențelor de comunicare-cooperare în echipe mixte de lucru, a unui număr de 4 profesori, pe parcursul stagiului de formare;

Obiectiv 2: achiziționarea de cunoştințe de specialitate CLIL, optimizarea abilităților de predare-învățare-evaluare prin metode revoluționare şi schimburi de bune practici pentru 5 profesori;

Obiectiv 3: dezvoltarea internaționalizării instituției noastre şcolare prin demararea a cel puțin unui proiect strategic în programul Erasmus+;

Temele abordate de misiunile de formare (stagii de formare şi job shadowing) sunt în strânsă corelație cu nevoile de dezvoltare instituțională şi, în acelaşi timp, cu obiectivele proiectului şi ale programului Erasmus +, urmărind creşterea calității, a excelenței în inovare şi a internaționalizării Colegiului Național „Zinca Golescu”.

Pe de o parte, stagiul axat pe eficientizarea comunicării şi cooperării vizează cadrele didactice din diferite comisii metodice, care au şi responsabilități suplimentare ca responsabili/membrii ai diferitelor comisii la nivelul instituției. Aşadar, prin expunerea semnificativă la comunicare pe verticală şi orizontală, cooperare în echipe de lucru mixte, toleranța, capacitate de adaptare, diseminare, influențare şi decizie, sunt perfect compatibili cu profilul participantului la cursul de formare tematic. Pe de altă parte, profesorii de limba engleză care s-au transferat cu normă întreagă în unitatea noastră şcolară, cu experiență la catedră, dar nu si in predarea-evaluarea disciplinelor CLIL , au gasit necesara participarea la cursuri de formare in vederea dobandirii de cunostinte de specialitate si abordari moderne motivante pentru elevi, in demersul didactic la materiile CLIL.

Managerul institutiei si responsabilul comisiei de limba engleza-germana au considerat potrivit un job shadow, care sa le inlesneasca schimburi de experienta la institutii similar, discutii productive cu omologi si alti factori implicati si de decizie in domeniul educatonal, asistente la ore CLIL in limba engleza.

Activitati de formare:

– Comunicare-cooperare in echipa:„Developing Leadership Proficiency for Effective Teamwork and Management” furnizat de NGO Motivated Learning for Everyone,cu sediul in Sofia, Bulgaria -10 zile; loc desfasurare: Barcelona, Spain.

– „CLIL methodology for teachers”,  furnizat de NGO Motivated Learning for Everyone,cu sediul in Sofia, Bulgaria -10 zile; loc desfasurare curs:Dublin-Irlanda.

– „CLIL- content and language integrated learning; 1&2 week courses for teachers who teach their subject bilingually in English at secondary level” furnizat de International Study Programmes, Cheltenham U.K.- 12 zile; loc desfasurare curs: Portsmouth- U.K.

– „The CLIL CLUB: Methodology of English and Content for Teachers”, furnizata de English Matters, cu sediul in JAÉN – Spain – 7 zile; loc desfasurare curs: Jaén – Spain.

– Job shadowing CLIL:„Program of visits and apprenticeship”, furnizat de Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade”,cu sediul in Barcelos, Portugalia- 12 zile; loc desfasurare job shadowing: Barcelos, Portugalia.

Certificare:

–           Certificat de participare la curs/job shadowing

–           Certificat de Mobilitate Europass